Věnuji se chovu ryb na vlastním rybníku
a poradenství v oblasti rybníkářství
Ing. Lumír Pála

Vítáme Vás na webových stránkách společnosti Rybníkářství PIP. Naše firma byla založena v roce 1998 a od té doby se specializujeme na chov kaprovitých ryb. Na začátku jsme se věnovali především poradenské činnosti v rybářství a testování inovativních metod využití rybníků, s důrazem na jejich retenční a krajinotvorné funkce.

V roce 2007 jsme se rozšířili do oblasti inženýrských činností ve vodním hospodářství, zejména v rybníkářství a povodňové ochraně. V důsledku toho jsme se zaměřili na tvorbu digitálních povodňových plánů a havarijních a povodňových plánů. Tyto aktivity jsou nyní prezentovány na samostatných webových stránkách www.pipeko.cz.

CHOV RYB

Kvalita je u nás vždy na prvním místě!
Firma se dlouhodobě specializuje především na chov plůdku kapra a na chov plůdku a násad lína. K odchovu plůdku používáme vlastní dlouhodobě testované metody chovu, které akcentují zejména špičkovou fyzickou konstituci a výborný zdravotní stav. To vše i za předpokladu vyšších vstupních investic. Dále se náš chov opírá o kvalitní vodní prostředí, tedy kvalitní vodu vhodně připravovanou v jarním období melioračním vápněním a dalšími melioračními procesy. Tvorba planktonu a bentosu je optimalizována vlastními přírodními metodami. V posledních letech se chov soustřeďuje pouze na přirozený výtěr. Ačkoliv je přirozený výtěr méně efektivní, takto chovaný plůdek vykazuje mnohem vyšší odolnost vůči nemocem a negativním vnějším vlivům. Aktuálním problémem je masivní predace kormorány, norky a už i vydrou.

PORADENSTVÍ


Poradenská činnost v oblasti rybářství a rybníkářství
Kromě vlastního chovu ryb nabízíme poradenskou činnost v oblasti rybářství a rybníkářství. 

To znamená, že poskytujeme následující služby:

Sample Headline

  • Vedení evidence hospodaření v rybníkářství dle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství a dle prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb., 
  • prezentace evidence příslušnému rybářskému orgánu,
  • zpracování evidence pověření k odlovu ryb na udici v rybníkářství včetně vypracování příslušných tiskopisů pro příslušné lokality s definováním podmínek lovu, 
  • vypracování a administrativa žádostí o vyhlášení rybářského revíru a přenechání výkonu rybářského práva dle zákona o rybářství, 
  • vypracování a administrativa žádostí o výjimku ze zákonných podmínek lovu, 
  • vedení evidence hospodářských výsledků v rybářském revíru, 
  • prezentace hospodářských výsledků příslušnému rybářskému orgánu, 
  • výkon funkce rybářského hospodáře, případně jeho zástupce, 
  • zpracování havarijních plánů rybářských a zemědělských podniků.

FOTOGALERIE

KONTAKT

Ing. Lumír Pála
e-mail: rybnikarstvi@email.cz
tel: 603 259 502

Poštovní adresa:
Čapkova 390
363 01 OSTROV

IČ: 68783531